วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การเจริญสมาธิต้องใคร่ครวญเพื่อละให้ถึงอารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิต้องใคร่ครวญเพื่อละให้ถึงอารมณ์พระนิพพาน
610818_07_ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิต้องใคร่ครวญเพื่อละให้ถึงอารมณ์พระนิพพาน.mp3