วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การใช้ทรัพย์ไปเพื่อการให้ด้วยเมตตาจึงจะพบความสุข(ปกิณกะธรรม ๑๗ ส.ค. ๖๑)

๑๗ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใช้ทรัพย์ไปเพื่อการให้ด้วยเมตตาจึงจะพบความสุข
610817_01_ปกิณกะธรรมการใช้ทรัพย์ไปเพื่อการให้ด้วยเมตตาจึงจะพบความสุข.mp3