วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑)

๖ เม.ย. ๖๓-เทศน์กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑)
610406_05_เทศน์กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา.mp3