วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620407_06_พระเมตตาพร.mp3