วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ(เทศน์ ๑๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๓-เทศน์พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)
610414_02_เทศน์พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ.mp3