วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

บุคคลที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น(นิทาน ๑๙ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๙ เม.ย. ๖๓-นิทานบุคคลที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)
610413_10_นิทานบุคคลที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น.mp3