วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)
610407_01_ปกิณกะธรรมการรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา.mp3