วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

สัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)
620413_08_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย.mp3