วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล(เทศน์ ๒๘ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๘ มิ.ย. ๖๓-เทศน์การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610701_04_เทศน์การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล.mp3