วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๗ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620609_03_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3