วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๒๐ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611020_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๗การทรงศีล๕ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต.mp3