วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สุนัขผู้สร้างบุพกรรมด้วยจิตอาฆาต(นิทาน ๕ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๕ มิ.ย. ๖๓-นิทานสุนัขผู้สร้างบุพกรรมด้วยจิตอาฆาต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620608_07_นิทานสุนัขผู้สร้างบุพกรรมด้วยจิตอาฆาต.mp3