วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คุณของการรักษาศีล(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๖ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620608_04_ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีล.mp3