วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๕ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620616_01_ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย.mp3