วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๑ มิ.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610624_07_พระเมตตาพร.mp3