วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เพียรทำกำลังใจในการทำความดีตามรอยพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์(เทศน์ ๑๗ ส.ค. ๖๒)

๑๗ ส.ค. ๖๒-เทศน์เพียรทำกำลังใจในการทำความดีตามรอยพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์
620817_03_เทศน์เพียรทำกำลังใจในการทำความดีตามรอยพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์.mp3