วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การฝึกอภิญญาให้เกิดผลต้องเอาจริงเอาจัง ถือหลักปฏิบัติเป็นสำคัญ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๒)

๑๑ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาให้เกิดผลต้องเอาจริงเอาจัง ถือหลักปฏิบัติเป็นสำคัญ
620811_04_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาให้เกิดผลต้องเอาจริงเอาจังถือหลักปฏิบัติเป็นสำคัญ.mp3