วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ความกตัญญูเป็นกำลังในการบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๑๑ ส.ค. ๖๒)

๑๑ ส.ค. ๖๒-เทศน์ความกตัญญูเป็นกำลังในการบรรลุมรรคผล
620811_02_เทศน์ความกตัญญูเป็นกำลังในการบรรลุมรรคผล.mp3