วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จิตที่ฝึกให้ถึงคุณของพระย่อมเป็นที่รักของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๔ ส.ค. ๖๒)

๒๔ ส.ค. ๖๒-เทศน์จิตที่ฝึกให้ถึงคุณของพระย่อมเป็นที่รักของพระพุทธเจ้า
620824_02_เทศน์จิตที่ฝึกให้ถึงคุณของพระย่อมเป็นที่รักของพระพุทธเจ้า.mp3