วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อจิตสงบพึงเจริญในจรณะ ๑๕ (ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๖๒)

๓๐ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อจิตสงบพึงเจริญในจรณะ ๑๕
620830_01_ปกิณกะธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อจิตสงบพึงเจริญในจรณะ๑๕.mp3