วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๒)

๒๕ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
620825_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3