วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การขัดเกลาใจเพื่อรักษาอารมณ์สมาธิในการฝึกอภิญญาจิต(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๒)

๑๐ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการขัดเกลาใจเพื่อรักษาอารมณ์สมาธิในการฝึกอภิญญาจิต
620810_04_ปกิณกะธรรมการขัดเกลาใจเพื่อรักษาอารมณ์สมาธิในการฝึกอภิญญาจิต.mp3