วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

หล่อพระด้วยกำลังใจตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๒)

๒๕ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยกำลังใจตั้งมั่น
620825_02_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยกำลังใจตั้งมั่น.mp3