วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พึงสำรวมจิตให้สงบอยู่เสมอ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๒)

๑๑ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงสำรวมจิตให้สงบอยู่เสมอ
620811_01_ปกิณกะธรรมพึงสำรวมจิตให้สงบอยู่เสมอ.mp3