วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญทานให้เป็นสาธารณประโยชน์ และการยอมรับความจริงของร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๒)

๑๐ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทานให้เป็นสาธารณประโยชน์ และการยอมรับความจริงของร่างกาย
620810_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทานให้เป็นสาธารณประโยชน์และการยอมรับความจริงของร่างกาย.mp3