วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บุญเป็นกุศลทำให้จิตฉลาดเป็นกำลังในการฝึกจิตให้สงบไม่หวั่นไหว(ปกิณกะธรรม ๓ ส.ค. ๖๒)

๓ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญเป็นกุศลทำให้จิตฉลาดเป็นกำลังในการฝึกจิตให้สงบไม่หวั่นไหว
620803_01_ปกิณกะธรรมบุญเป็นกุศลทำให้จิตฉลาดเป็นกำลังในการฝึกจิตให้สงบไม่หวั่นไหว.mp3