วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผู้ปฏิบัติพึงมองโลกตามความเป็นจริง จิตจึงสงบจากนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๒)

๔ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงมองโลกตามความเป็นจริง จิตจึงสงบจากนิวรณ์
620804_01_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงมองโลกตามความเป็นจริงจิตจึงสงบจากนิวรณ์.mp3