วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๒)

๔ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620804_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3