วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๒)

๒๕ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
620825_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3