วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การสะสมบารมีเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามกฎของกรรม(เทศน์ ๓ ส.ค. ๖๒)

๓ ส.ค. ๖๒-เทศน์การสะสมบารมีเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามกฎของกรรม
620803_02_เทศน์การสะสมบารมีเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามกฎของกรรม.mp3