วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๒)

๑๑ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
620811_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3