วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญในอริยสัจเพื่อพ้นทุกข์จากความรักและผูกพันในฐานะ(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๖๒)

๑๒ ส.ค. ๖๒-เทศน์ใคร่ครวญในอริยสัจเพื่อพ้นทุกข์จากความรักและผูกพันในฐานะ
620812_02_เทศน์ใคร่ครวญในอริยสัจเพื่อพ้นทุกข์จากความรักและผูกพันในฐานะ.mp3