วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๑๗ ส.ค. ๖๒)

๑๗ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร
620817_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3