วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การสร้างกำลังใจต้องฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๑๗ ส.ค. ๖๒)

๑๗ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจต้องฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอน
620817_01_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจต้องฝึกจิตให้ยอมรับความไม่แน่นอน.mp3