วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เพียรนึกถึงความตายและการใช้กำลังใจในการหล่อพระด้วยความอิ่มใจ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๖๒)

๒๓ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรนึกถึงความตายและการใช้กำลังใจในการหล่อพระด้วยความอิ่มใจ
620823_01_ปกิณกะธรรมเพียรนึกถึงความตายและการใช้กำลังใจในการหล่อพระด้วยความอิ่มใจ.mp3