วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การเข้าถึงโลกุตรธรรมด้วยการละสังโยชน์(เทศน์ ๑๘ ส.ค. ๖๒)

๑๘ ส.ค. ๖๒-เทศน์การเข้าถึงโลกุตรธรรมด้วยการละสังโยชน์
620818_01_เทศน์การเข้าถึงโลกุตรธรรมด้วยการละสังโยชน์.mp3