วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ไม่ประมาทเพียรทำจิตจดจ่อในคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๖๒)

๙ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทเพียรทำจิตจดจ่อในคุณพระรัตนตรัย
620809_01_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทเพียรทำจิตจดจ่อในคุณพระรัตนตรัย.mp3