วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บุคคลก้าวล่วงพ้นทุกข์ได้โดยอาศัยทาน(เทศน์ ๔ ส.ค. ๖๒)

๔ ส.ค. ๖๒-เทศน์บุคคลก้าวล่วงพ้นทุกข์ได้โดยอาศัยทาน
620804_03_เทศน์บุคคลก้าวล่วงพ้นทุกข์ได้โดยอาศัยทาน.mp3