วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิจารณาร่างกายให้เห็นสัจธรรมความจริง(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๒)

๓๑ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพิจารณาร่างกายให้เห็นสัจธรรมความจริง
620831_01_ปกิณกะธรรมพิจารณาร่างกายให้เห็นสัจธรรมความจริง.mp3