วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บารมีเต็มด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

๓๑ ส.ค. ๖๒-เทศน์บารมีเต็มด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้า
620831_02_เทศน์บารมีเต็มด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้า.mp3