วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ตั้งใจทำความดีเอาจริงเอาจังเพื่อให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ส.ค. ๖๒)

๒๔ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเอาจริงเอาจังเพื่อให้ถึงมรรคผล
620824_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเอาจริงเอาจังเพื่อให้ถึงมรรคผล.mp3