วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
581226_07_ปกิณกะธรรมพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา.mp3