วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ
581226_06_ปกิณกะธรรมพระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ.mp3