วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อธิษฐานทานเพื่อคำว่าไม่มีจงไม่ปรากฎ(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_06_ปกิณกะธรรมอธิษฐานทานเพื่อคำว่าไม่มีจงไม่ปรากฎ