วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งานสาธารณประโยชน์ในเขตพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในเขตพระศาสนา