วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจของหลวงพ่อตาก(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจของหลวงพ่อตาก
581227_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจของหลวงพ่อตาก.mp3