วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ถวายทานในพระพุทธศาสนาเป็นปรมัตถทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_03_ปกิณกะธรรมถวายทานในพระพุทธศาสนาเป็นปรมัตถทาน