วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความกังวลทำให้จิตเศร้าหมอง(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความกังวลทำให้จิตเศร้าหมอง
581231_04_ปกิณกะธรรมความกังวลทำให้จิตเศร้าหมอง.mp3