วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผลอภิญญาสมาบัติต้องตัดอายตนะ(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_05_ปกิณกะธรรมผลอภิญญาสมาบัติต้องตัดอายตนะ