วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มด้วยการถวายทานบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มด้วยการถวายทานบูชาคุณพระรัตนตรัย